Ganc, M. ., & Wasilewski, M. . (2021). Metodyka rozliczania i kalkulacji kosztów w spółdzielni mleczarskiej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (25 (74), 98–110. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2021.25.74.8