Panchenko, M., & Parlińska, M. (2011). Sektor ochrony środowiska w celowym programie państwa na Ukrainie. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (6(55), 80–87. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1492