Kozak, S. (2011). Zadłużenie gospodarstw domowych w UE-15 i nowych państwach członkowskich UE w latach 2001-2010. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (6(55), 44–56. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1489