Dopka, D., Korsak-Adamowicz, M., & Płotczyk, B. (2011). Pozyskiwanie przez rolników środków finansowych z dodatkowych źródeł na przykładzie programu rolno środowiskowego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (6(55), 23–33. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1487