Grębowiec, M. (2012). Wspólna Polityka Rolna a zmiany w podejściu do jakości w przedsiębiorstwach sektora rolno-spożywczego w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (8(57), 184–192. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1461