Czykier-Wierzba, D. (2012). Początki Wspólnej Polityki Rolnej w EWG. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (8(57), 103–115. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1454