Bórawski, P., & Gotkiewicz, W. (2012). Rola integracji europejskiej i Wspólnej Polityki Rolnej w rozwoju gospodarstw rolnych posiadających alternatywne źródła dochodów. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (8(57), 82–93. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1452