Biernat-Jarka, A. (2012). Finansowanie płatności bezpośrednich z budżetu Unii Europejskiej, w latach 2007-2011. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (8(57), 60–70. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1450