Czekaj, M., & Żmija, J. (2012). Wspólna Polityka Rolna a rozwój drobnych gospodarstw rolnych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (8(57), 518–527. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1445