Niezgoda, D. (2012). Gospodarowanie ziemią a Wspólna Polityka Rolna. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (8(57), 345–534. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1430