Dybka, S. (2013). Produkty regionalne jako element aktywnej polityki asortymentowej ukierunkowanej na konsumenta. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (9(58), 137–147. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1405