Bojanowska, A. (2013). Wpływ koncepcji CRM na działania marketingowe firmy. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (9(58), 66–75. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1399