Szostek, D. (2013). Zarządzanie zaufaniem w procesie budowania trwałej przewagi konkurencyjnej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (9(58), 537–548. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1384