Pawlewicz, A., & Szamrowski, P. (2013). Znaczenie blogów firmowych w komunikacji między przedsiębiorstwem a klientem . Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (9(58), 513–525. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1382