Skowron, S. (2013). Marketingowy wymiar zachowań przedsiębiorczych na przykładzie mikroprzedsiębiorstw handlowych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (9(58), 456–464. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1377