Satoła, Łukasz. (2013). Polityka opodatkowania nieruchomości w gminach województwa małopolskiego w latach 2007-2010. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (9(58), 425–434. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2013.9.58.37