Rogala, A. (2013). Komunikacja marketingowa skierowana do wnętrza i na zewnątrz organizacji – wzajemne relacje. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (9(58), 394–404. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1371