Adamczyk, G. (2013). Specyfika przekazów reklamowych kierowanych do segmentu dziecięco-młodzieżowego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 9–20. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1358