Bobola, A. (2013). Prosument w opiniach polskich konsumentów. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 55–63. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1345