Borkowski, B., & Krawiec, M. (2013). Modele zarządzania ryzykiem inwestycji kapitałowych w sektorze rolno-spożywczym. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 64–78. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1344