Brodzińska, K. (2013). Problem społecznej odpowiedzialności w rolnictwie. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 79–86. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1343