Nuszkiewicz, K., & Roman, M. (2013). JADWIGA DZIUBIŃSKA AGRICULTURAL EDUCATION CENTRE SCHOOLS IN GOLĄDKOWO MARKETING ACTIVITIES. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 588–597. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1331