Kubiak, K. (2013). Kapitał marki w sieci wymiany wartości. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 432–443. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1312