Karpacz, J. ., & Pisarska, A. . (2021). Wyniki funkcjonowania uczelni publicznych: ustalenie zestawu wskaźników zapewniających wiarygodną informację zarządczą w oparciu o dane pochodzące ze sprawozdań jednostki. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (25 (74), 66–83. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2021.25.74.6