Mikołajczak, P. (2014). Finansowe zasilanie bieżącej działalności rolnictwa kredytem bankowym na tle zmian wybranych parametrów ekonomicznych w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (11(60), 138–146. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1287