Płonka, A., Satoła, Łukasz, & Wojewodzic, T. (2014). Zmiany przychylności podatkowej gmin w okresie dekoniunktury gospodarczej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (11(60), 185–194. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2014.11.60.16