Zabłocki, A. (2014). Preferencje podatkowe w rolnictwie. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (11(60), 241–250. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1278