Bak-Filipek, E. (2014). Przemiany na rynku mięsa w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (12(61), 7–16. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1268