Marcysiak, A., & Marcysiak, A. (2014). Zakres zróżnicowania poziomu dochodów z gospodarstwa rolnego w układzie regionalnym. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (12(61), 122–128. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1267