Lemanowicz, M., & Szwacka-Mokrzycka, J. (2014). INNOVATION ACTIVITIES OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISES. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (12(61), 110–121. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1258