Burgiel, A., Sowa, I., & Zrałek, J. (2015). VOLUNTARY SIMPLICITY – SUSTAINABLE ALTERNATIVE TO OVERCONSUMPTION. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (13(62), 18–29. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1246