Zajkowska, M. (2015). Marketing zrównoważony jako czynnik wzrostu innowacyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (14(63), 172–181. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1244