Wicki, L. (2015). Regionalne zróżnicowanie realizacji działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach PROW 2007-2013. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (14(63), 147–160. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2015.14.63.27