Szromnik, A. (2016). City placement - innowacyjny środek promocji miast. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (15(64), 161–169. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2016.15.64.15