Satoła, Łukasz. (2016). Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej na inwestycje komunalne a ograniczanie zadłużenia samorządów. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (15(64), 139–148. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2016.15.64.13