Grębowiec, M. (2016). Rola marki w procesie podejmowania decyzji zakupu produktów mleczarskich na przykładzie rynku jogurtów. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (15(64), 55–67. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2016.15.64.5