Gołaś, Z. (2016). Zróżnicowanie opóźnień płatniczych w przedsiębiorstwach sektora B2B krajów Europy Wschodniej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (15(64), 29–41. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2016.15.64.3