Świrska, A. (2016). Czynniki determinujące efektywne zarządzanie finansami samorządowymi (na przykładzie gmin powiatu siedleckiego). Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (16(65), 88–99. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2016.16.65.8