Stawicki, M. (2016). Rozwój bazy hotelowej w Polsce przy wykorzystaniu funduszy europejskich. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (16(65), 70–78. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2016.16.65.6