Oliński, M., & Szamrowski, P. (2016). Potencjał dialogowy witryn internetowych organizacji pożytku publicznego - podejście relacyjne. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (16(65), 37–54. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2016.16.65.4