Król, K. (2017). Witryny i aplikacje mobilne w promocji gospodarstw agroturystycznych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (18(67), 58–72. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.18.67.23