Lemanowicz, M. (2017). Rola promocji w kreowaniu wizerunku regionu – instrumenty, narzędzia, trendy. Przykład województwa świętokrzyskiego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (18(67), 86–101. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.18.67.25