Wicki, L. (2017). Poziom i zakres wsparcia upowszechniania postępu biologicznego w produkcji roślinnej w ramach działań Agencji Rynku Rolnego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (18(67), 259–271. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.18.67.38