Franc - Dąbrowska, J., Porada - Rochoń, M., & Świecka, B. (2018). Niewypłacalność przedsiębiorstw i gospodarstw domowych - Analiza porównawcza. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (19(68), 19–31. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.2