Kasprzak-Czelej, A. (2018). Metale szlachetne jako klasa aktywów. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (19(68), 52–61. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.5