Klonowska, A. (2018). Analiza zmienności makroekonomicznych wielkości finansowych na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (19(68), 73–82. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.7