Kowalska, I. (2018). Projektowane zmiany w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego - ocena kierunkowych założeń. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (19(68), 83–94. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.8