Kozera, A. (2018). Własny potencjał dochodowy gmin wiejskich w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (19(68), 95–106. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.9