Łukasik, G., & Błach, J. (2018). POLITYKA DYWIDENDY SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH W WARUNKACH KONFLIKTOWYCH OCZEKIWAŃ INTERESARIUSZY. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (19(68), 107–121. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.10