Marcysiak, A., & Marcysiak, A. (2018). Efektywność wykorzystania zasobów w różnych typach gospodarstwach . Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (19(68), 122–131. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.11